Seminar dan Talkshow ‘Berkreasi Dalam Tulisan Menjemput Impian’

Materi: Membongkar tips menulis Gambaran untuk memulai sebuah tulisan Gambaran dunia penerbitan dari sisi naskah, gaya penulisan, marketing, dll. Agenda Jogja